Ödünç Verme

Kütüphane Üyelik Formu

Gecikme Cezası Ödemeleri

Amaç

İTÜ mensuplarının eğitim-öğretim, araştırma, bilimsel faaliyet ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kütüphanedeki yayınların belli kurallar çerçevesinde kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak ve denetlemektir.

A. Genel Kurallar

 1. İTÜ’lü Öğretim elemanları, öğrenciler ve idari personel İTÜ kimlik kartları ile; 
   a)  Kütüphaneye üye olabilir, 
   b)  Kendileri için yayın ödünç alabilir.

 2. Üyeler başkası için, başkası adına yayın ödünç alamazlar.

 3. Ödünç Verme Hizmeti’nden yararlanılırken, İTÜ kimlik kartı kullanılmak zorundadır.

 4. Üzerinde gecikmiş yayın ve / veya limitin üzerinde para cezası bulunan kullanıcılar ödünç verme hizmetinden yararlanamaz. 

 5. Kullanıcıların şube kütüphaneleri kapanmadan 15 dakika önce ödünç alma işlemlerini yaptırmaları gerekir.

 6. Emekli Personel ve Misafir üyeler ödünç verme hizmetinden yararlanamazlar.

 7.     Kullanıcı; 

      a)  Kimlik kartını (mensuplar dışındaki kullanıcılara, kütüphane tarafından verilen kimlik kartları)
      kaybetmesi durumunda    
      b)  Kimlik bilgilerinde bir değişiklik olması halinde kütüphaneye önceden bilgi vermek zorundadır. 

B. Ödünç Yayın Alma Sayısı


ÖDÜNÇ YAYIN ALMA SAYILARI
Kullanıcı Ödünç Alınabilen Toplam Yayın Sayısı Kitap Görsel İşitsel Materyali Rezerv (Ders) Yayını Kütüphaneler Arası Ödünç Yayın Nota
Öğretim Elemanı 30 30 3 3 10 10
İdari Personel 10 10 3 3 5 3
Y. Lisans/Doktora Öğrencisi 15 15 3 3 5 3
Lisans Öğrencisi 10 10 3 3 5 3
*Haritalar sadece öğretim üyelerine verilmektedir.
*Daire Başkanlığı çok kullanılan yayınların ödünç verme süresini değiştirebilir.

C. Ödünç Verme Süresi


ÖDÜNÇ VERME SÜRELERİ
Yayın Tipi Ödünç Verme Süresi
Kitap Öğretim Elemanı 1 ay 4 uzatma
İdari Personel 1 ay 3 uzatma
Y. Lisans/Doktora Öğrencisi 15 gün 3 uzatma
Lisans Öğrencisi 15 gün 3 uzatma
Süreli Yayınlar Kütüphane içinde kullanılır
Referans Bölümü'ndeki Yayınlar Kütüphane içinde kullanılır
Rezerv Bölümü'ndeki Yayınlar Öğretim Üyesi 2 saat / 1 dönem Uzatma yapılmaz
Diğer Kullanıcılar 2 saat / 1 gün Uzatma yapılmaz
Görsel-İşitsel Materyali / Harita Öğretim Üyesi 3 gün Uzatma yapılmaz
Tezler Kütüphane içinde kullanılır
Nadir Eserler/ Arşiv Kopyaları/ Sanat /Eski Teknik Eserler Koleksiyonu Kütüphane içinde kullanılır
Notalar (ciltli ve urtext) Kütüphane içinde kullanılır
Notalar 7 gün Uzatma yapılmaz
*Daire Başkanlığı çok kullanılan yayınların ödünç verme süresini değiştirebilir.

D. Süre Uzatma


 1. Ödünç alınan yayına o yayın için belirlenen ödünç verme süresinin yarısı kadar zaman geçmedikçe uzatma işlemi yapılmaz.

 2. Kullanıcılar ödünç aldıkları yayınları kütüphane otomasyon sistemi üzerinden (tıklayınız) veya kütüphanelere giderek uzatma işlemi yapabilirler.

 3. Öğretim elemanları ve idari personel telefonla (285 66 19) uzatma işlemi yaptırabilirler.

 4. E-posta ile uzatma işlemi yapılmaz.

 5. Uzatma hakkı dolan yayın aynı kullanıcıya tekrar ödünç verilmez.

 6. Başkası tarafından ayırtılan yayınlar uzatılamaz.

 7. Üzerinde gecikmiş yayın ve / veya limitin üzerinde para cezası bulunan kullanıcılar için uzatma işlemi yapılmaz.

E. Geri Çağırma


 1. Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin, bir yayını geri çağırma hakkına sahiptir.

 2. Geri çağırma notu üyenin eline geçtikten sonra en geç 3 gün içinde yayını kütüphaneye iade etmek zorundadır.

F. Yayın Ayırtma


 1. Ödünç alınmış veya ayırtma rafında bulunan yayınlar diğer kullanıcılar tarafından ayırtılabilir.

 2. Yayın ayırtma işlemi kütüphane otomasyon sistemi üzerinden yayın ile ilgili bilgilerin bulunduğu ekrandaki yeniden başla  butonu ile yapılabildiği gibi ödünç verme bankolarından da yapılabilir.

 3. Katalog Tarama’da Statüsü “RAFTA” görünen yayınlara ayırtma işlemi yapılmaz

 4. Üzerinde gecikmiş yayın ve / veya limitin üzerinde para cezası bulunan kullanıcılar yayın ayırtma işlemi yapamaz.

 5. Ayırtılan yayın önceki kullanıcı tarafından iade edildiğinde veya herhangi bir nedenle yayın ayırtma işlemi iptal edildiğinde bu durum üyeye e-posta mesajı ile bildirilir.

 6. Ayırtılan yayın kullanıcıya bildirilen tarihten itibaren 3 gün içinde alınmadığı takdirde sıradaki kullanıcıya verilir. Yayın bekleyen kullanıcı bulunmuyorsa yayın rafına gönderilir.

 7. Ayırtılacak yayın sayısı kullanıcının ödünç alabileceği yayın sayısı kadar olabilir.

G. Not Gönderimi


 1. Kullanıcılara ödünç verme işlemleri ile ilgili olarak şu notlar e-posta ile gönderilir :

  • Uyarı notu :
   (1) Ödünç aldığı yayının iade tarihine 3 gün kala kullanıcıya uyarı notu gönderilir.
   (2) Saatlik ödünç alınan yayınlar için uyarı notu gönderilmez.

  • Gecikme notu :
   (1) Günlük ödünç alınan yayınlar için
   Ödünç alınan yayının iade tarihinden 1 gün sonra Birinci Gecikme Notu gönderilir. İkinci Gecikme Notu, iade tarihinden 3 gün sonra, Üçüncü Gecikme Notu 7 gün sonra Dördüncü Gecikme Notu 33 gün sonra Beşinci Gecikme Notu 63 gün sonra gönderilir.
   (2) Saatlik ödünç alınan yayınlar için
   Ödünç alınan materyalin iade saatinden 1 saat sonra Birinci Gecikme Notu gönderilir. İkinci Gecikme Notu, iade saatinden 3 saat sonra, Üçüncü Gecikme Notu 1 gün sonra Dördüncü Gecikme Notu 2 gün sonra Beşinci Gecikme Notu 5 gün sonra gönderilir.

  • Fatura Notu :
   Kullanıcı ödünç aldığı yayını 5 gecikme notuna rağmen iade etmemişse 5. Gecikme Notundan 1 ay sonra " Fatura " notu gönderilir.

  • Ayırtma Notu :
   Kullanıcın ayırtmış olduğu yayın geldiğinde veya herhangi bir nedenle ayırtma iptal edildiğinde " Ayırtma " notu gönderilir.

  • Geri Çağırma Notu :
   Kütüphane gerekli gördüğü durumlarda ödünç alınan yayının iade tarihi beklemeksizin yayını geri çağırmak için not gönderir.

 2. Ödünç verme notları e-posta ile gönderilir. Kullanıcı e-posta adreslerinde değişiklik olduğunda kütüphanelerin ödünç verme bankolarına veya kutuphane@itu.edu.tr adresine bildirmesi gerekir.

 3. Gecikme notlarının üyenin eline ulaşmaması veya geç ulaşması durumlarında ceza indirimi söz konusu değildir.

H. Yayın İade Etme


 1. Kullanıcı ödünç aldığı yayını zamanında iade etmekle yükümlüdür.

 2. Zamanında iade edilmeyen yayınlar için ceza uygulaması yapılır.

 3. Kullanıcı ödünç aldığı yayını, yayını ödünç aldığı bölüm veya kütüphaneye teslim etmelidir.

I. Rezerv Yayınlar Koleksiyonundan Yararlanma ve Ödünç Verme Kuralları


 1. Fakültelerden gelen istek üzerine veya kütüphane yönetiminin kararı ile tespit edilen yayınlar Rezerv bölümüne konur.

 2. Rezerv bölümünde bulunan yayınlar 2 saatlik ödünç verilir Dersi veren öğretim üyesine ise 1 dönem boyunca ödünç verilir.

 3. Kütüphane Yönetimi ödünç verme sürelerini değiştirebilir. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Rezerv Hizmeti

J. Kütüphanelerarası Ödünç Yayın / Belge Sağlama 


Üniversite kütüphaneleri arasındaki işbirliği çerçevesinde kütüphane yayınlarının  karşılıklı kullandırılması hizmetidir. İTÜ öğretim elemanları, yüksek lisans / doktora öğrencileri ile lisans öğrencileri ve idari personel, kütüphanelerarası ödünç hizmetinden yararlanabilirler. Ayrıntılı bilgi için bakınız: ILL Hizmeti

  1. İTÜ mensupları için kütüphanelerarası yayın sağlama

Amaç: İTÜ mensuplarının ihtiyaç duyduğu ve İTÜ kütüphanelerinde bulunmayan bilgi kaynaklarını, yurtiçi ve yurtdışındaki kütüphane ve bilgi merkezlerinden basılı veya elektronik biçimde sağlamaktır.

Genel kurallar:

 1. Kütüphanelerarası ödünç yayın / belge sağlama hizmetinden,
  a) İTÜ öğretim elemanları,
  b) İTÜ idari personeli,
  c) İTÜ öğrencileri yararlanabilir.
 2. Bu hizmetten yararlanabilen kullanıcılar sadece kendileri için istekte bulunabilirler. Başka kullanıcılar için istekte bulunamazlar.
 3. Kullanıcı, aradığı yayının İTÜ kütüphanelerinde bulunup bulunmadığını http://www.kutuphane.itu.edu.tr adresinden tarayarak tespit edebilir.
 4. Kullanıcı, İTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının web sayfasında Hizmetler menüsü altındaki Kütüphanelerarası İstek sayfasını kullanarak yayın türüne göre form seçimini yapabilir ve İTÜ kütüphanelerinde bulunmayan yayınlar için istekte bulunabilir.
 5. İsteklerin zamanında ve doğru bir şekilde karşılanabilmesi için formların doğru ve eksiksiz doldurulması, kısaltma kullanılmaması gerekir. Eksik ve yanlış kaynak bilgisi isteğin zamanında ve doğru olarak teminini önleyecektir. Bilgilerden doğacak hatalardan istekte bulunan kullanıcı sorumludur. Form doldurulurken başlık ( kitap, makale adı vb.), yazar, sayı, yıl vb. gibi bilgilerin doğru olduğundan mutlaka emin olunmalıdır. Süreli yayınlar için ISSN, kitaplar için ISBN numarası önemli bir yardımcıdır.
 6. Eksik olarak doldurulan formlar işleme konulmaz ve bu durum, istekte bulunan kullanıcıya eposta mesajı ile bildirilir.
 7. Bilgilendirme notları kullanıcıların e-posta adreslerine gönderilmektedir. Kullanıcıların e-posta adreslerindeki değişiklikleri kütüphanelerin ödünç verme bankolarına veya kutuphane@itu.edu.tr adresine bildirmeleri gerekir.
 8. İstekte bulunulan yayınlar için sağlayıcı kütüphanenin ödünç verme kuralları geçerlidir. Ödünç alınan yayının zamanında getirilmemesi, kaybedilmesi veya zarar görmesi durumunda, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları uygulanır. Kullanıcı bu kurallara uymakla yükümlüdür.
 9. Yayın isteğinde bulunan kullanıcı, telif hakları doğrultusunda yayını kullanmayı ve istenen süre içinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır.
 10. Üzerinde gecikmiş yayın ve / veya limitin üzerinde para cezası bulunan kullanıcı, bu cezaları ödemediği sürece bu hizmetten yararlanamaz.
 11. Kütüphanelerarası ödünç yayın/belge sağlama hizmeti’ aracılığı ile getirttiği yayını 1 ay içinde almayan veya ücretini ödemeyen kullanıcı yeni bir istekte bulunamaz ve ödünç verme hizmetlerinden yararlanamaz.
 12. Kütüphanelerarası ödünç yayın/belge sağlama hizmeti aracılığı ile yapılan istekler sonucu doğacak tüm masrafları, istekte bulunan kullanıcı karşılar. (basılı/elektronik kopya, posta ücreti vb.)
 13. Yurtiçinden sağlanamayan yayın, kullanıcımızın istemesi durumunda yurtdışından da sağlanabilmektedir. Yurtdışındaki kütüphaneler kendi ücret politikalarına göre yayın başına ücret almaktadır. Bu nedenle kullanıcılar istedikleri yayın için ödeyebilecekleri miktarı USD cinsinden Maximum Cost alanında belirtmelidir. Yurtdışından sağlanan yayınlarda karşı kütüphaneye ödenecek ücretin tamamı ve ödünç alınan yayın için posta ve varsa gümrük ücreti kullanıcıdan alınır. 

  2. Diğer üniversite kütüphaneleri için kütüphanelerarası yayın sağlama

Genel Kurallar:

 1. Kütüphanelerarası ödünç yayın / belge sağlama hizmeti sadece üniversite kütüphanelerini kapsamaktadır. 
 2. Bu hizmetten ilk defa yararlanmak isteyen üniversite kütüphanesinin yetkilisi, üyelik formunu eksiksiz biçimde doldurmalı ve konuyla ilgili yetkili kütüphanecilerinin adlarını İTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bildirmiş olması gerekir. Bkz: Form 4
 3. Kütüphaneler, isteklerini bu hizmet ile ilgili yetkili kütüphanecileri aracılığı ile yapabilirler.
 4. Diğer üniversitelerin kullanıcıları sadece üyesi oldukları kütüphaneleri aracılığı ile bu hizmetten yararlanabilirler. Kişisel olarak İTÜ Kütüphanelerine başvurarak bu hizmetten yararlanamazlar.
 5. İstekte bulunan kütüphane bibliyografik bilgisini tam olarak bildirdiği isteklerini, e-posta ile kutuphane@itu.edu.tr e-posta adresine iletebilirler.
 6. İstekler,
  a) Kütüphanelerarası Ödünç Yayın İstek Formu
  b) Kütüphanenin kullandığı otomasyon sisteminin formu
  c) Kütüphanenin kendi hazırladığı form ile yapılabilir.
 7. İstekler kütüphaneye kargo ile gönderilir. Bu hizmet karşılığı doğacak tüm masraflar, istekte bulunan kütüphane tarafından karşılanır. (basılı kopya, kargo ücreti gibi)
 8. İstekte bulunan üye kütüphaneye aynı anda en fazla,
  a) 10 yayın 30 gün süre (posta süresi dahil) ile ödünç verilir.
  b) 10 elektronik/basılı yayın isteği gönderilebilir.
 9. Ödünçte olan yayınlar için ayırtma işlemi yapılmaz.
 10. Yayının kaybolması veya zarar görmesinden (postada kaybolması veya zarar görmesi dahil), istekte bulunan kütüphane sorumludur.
 11. Referans, rezerv ve görsel-işitsel bölümündeki yayınlar, süreli yayınlar, tezler, standartlar, nadir eserler ve arşiv kopyaları ile Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılması uygun görülmeyen yayınlar ödünç verilmez.
 12. Ödünç alınan yayının kaybedilmesi, iade edilmemesi veya geciktirilmesi durumunda İTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının ödünç verme kuralları geçerlidir.
 13. Yayın isteğinde bulunan kütüphane, telif hakları doğrultusunda yayını kullanmayı ve ödünç aldığı yayının süresi dolduğunda iade etmeyi kabul etmiş sayılır.
 14. Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin, yayını geri çağırma hakkına sahiptir.


K. Nadir Eserler ve Harita Bölümü Yararlandırma Ve Ödünç Verme Kuralları 

     1. Nadir eserler

Nadir Eserler Koleksiyonu Mustafa İnan Kütüphanesinde yer almaktadır. Mühendishane Matbaası ve Mühendis Mektebi Kütüphanesi mirasını devralan İTÜ Nadir Eserler Koleksiyonu, Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi bilim ve teknoloji çalışmaları için önemli kaynak teşkil etmektedir. 18., 19. ve erken 20. yüzyıla ait mühendislik, teknoloji, cebir, geometri, gemi tasarımları, yapı ve inşaat konularında kitap ve süreli yayını barındıran bu koleksiyon, Osmanlı mühendislik ve mimarlık eğitimi hakkında bilgi vermekte ve aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nda üretilen tarih, edebiyat, sosyoloji ve sanat metinlerini de gözler önüne sermektedir.

 1. Kullanıcılar bu yayınların dijitalleştirilmiş kopyalarına web sayfasından İTÜ Kütüphaneleri Araştırma-Sayısal Koleksiyon bağlantılarını izleyerek erişebilirler.
 2. Henüz dijitalleştirilmemiş nadir eser kullanım istekleri için nadir eser kullanım formu linkinde bulunan form doldurularak kutuphanedanis@itu.edu.tr adresine gönderilmelidir. Kullanıcılar ilgili formu, aynı zamanda Mustafa İnan Kütüphanesi Referans Masası’ndan edinebilirler.
 3. Eser sayışallaştırıldığında İTÜ Kütüphaneleri Araştırma-Sayısal Koleksiyon üzerinden erişime sunulacak ve kullanıcıya e-posta aracılığı ile haber verilecektir.

     2. Haritalar

Basılı harita koleksiyonu, Mustafa İnan Kütüphanesinin giriş katında sol tarafta bulunmaktadır. Prof. Dr. Celal Şengör'ün jeoloji konulu bağış haritaları ile kütüphane tarafından satın alınmış olan basılı ve sayısallaştırılmış haritalar bu bölümün koleksiyonunu oluşturur. İTÜ Mensupları  kütüphanenin web sayfasındaki  İTÜ Kütüphaneleri-Araştırma-Sayısal Koleksiyon bağlantılarını izleyerek haritalara kampüs içi veya dışından elektronik olarak erişebilirler.

 1. Kullanıcılar harita koleksiyonundan yararlanmak için Harita Okuma Salonunda yardım alabilirler.
 2. Öğretim üyesi, dersinde kullanmak üzere 1 günlük ödünç alabilir.
 3. Ödünç alınan basılı haritalar için uzatma işlemi yapılmaz.
 4. Geciken yayınlar için ders yayınları gecikme ücreti uygulanır.


L. Depo Yayınları ve İTÜ Arşiv kopyaları Yararlanma ve Ödünç Verme Kuralları​

Kütüphane koleksiyonunda bulunan yayınlardan az kullanılanlar ile çok kopyalılar DEPO’ ya kaldırılmakta,1900-1940 arasında yayınlanmış olan kitaplar, ESKİ TEKNİK YAYINLAR SALONU’ nda kapalı rafta tutulmakta, İTÜ Yayınlarının birer kopyası gelecek kuşaklara aktarılmak üzere İTÜ YAYINLARI ARŞİVİ’ nde kapalı rafta tutulmaktadır.
Bu yayınlardan Depo ’da bulunanlar, Mustafa İnan Kütüphanesi Referans Masası’nda doldurulacak form aracılığıyla ödünç alınabilir. Diğer yayınlar için geçerli olan ödünç verme kuralları ve süreleri geçerlidir.
İTÜ Yayınları Arşivi’nde bulunan kitapların ise bir veya birden fazla nüshası genel koleksiyon içinde de bulunmaktadır. Bu nedenle sadece, kütüphanede arşiv kopyası dışında başka bir kopyası bulunmayan kitaplar ile  Eski Teknik Yayınlar Salonu’nda bulunanlar sadece kütüphane içinde kullanmak üzere kısa süreli olarak ödünç verilmektedir.

M. Görsel-İşitsel Bölümü Materyallerinden Yararlandırma ve Ödünç Verme Kuralları

Bu bölüm, basılı olmayan materyallerden (DVD,VCD,CD, disket, video kaset, ses ve müzik kasetleri/CD’leri ve filmler) oluşmaktadır.

Amaç:

Üniversitedeki eğitim-öğretim programları, araştırmacılar ve kullanıcıların kültürel ihtiyaçlarını desteklemek ve bu materyallerin kullanımı için ihtiyaç duyulan araç ve gereçlerin belli bir düzen içinde kullanıcı hizmetine sunulmasıdır.

 Genel Kurallar:

 1. Kullanıcılar ödünç aldıkları materyali korumak ve zarar vermemekle yükümlüdür.
 2. Zamanında iade edilmeyen materyal için günlük 5 TL gecikme cezası uygulanır.
 3. Materyalin kaybolması, zarar görmesi durumunda kayıp materyal işlemi uygulanır.
 4. Kullanıcı, ödünç verilmiş olan materyal için ayırtma işlemi yapabilir.


     1. Rezerv Yayınlar (Ders Kitapları) Koleksiyonu’ndan Yararlandırma ve Ödünç Verme Kuralları

Amaç:  

İTÜ Kütüphanelerindeki rezerv hizmeti, eğitim programlarını desteklemek amacı ile öğretim üyeleri tarafından önerilen bilgi kaynaklarını özel kurallar çerçevesinde öğrencilere yararlandırmayı amaçlar. 

Rezerv Bölümü’nde basılı bilgi kaynaklarının yanı sıra, bu kaynakların elektronik kopyaları da telif haklarına uygun olarak online kütüphane kataloğu üzerinden hizmete sunulmaktadır. Telif hakları gereğince elektronik ortama aktarılmış kopyaların bibliyografik künyesinin tam olarak bildirilmesi zorunluluğu vardır. Her akademik dönem sonunda bu materyaller e-rezerv  hizmetinden kaldırılır. E-rezerv koleksiyonundaki bilgi kaynaklarına sadece İTÜ mensuplarının erişim hakkı bulunmaktadır. Rezerv yayınlar (ders kitapları), kütüphanenin http://www.kutuphane.itu.edu.tr adresindeki kataloğundan öğretim üyesi ve ders adına göre taranabilir.

A. Rezerv yayınlar (ders kitapları) koleksiyonunun içeriği

  - Öğretim üyelerinin önerdiği ve kütüphanenin sahip olduğu basılı ve elektronik ayınlar,
  - Ders notları,
  - Öğretim üyelerinin kendi koleksiyonu,
  - Problem çözüm kitapları,
  - Sınav soru (test) kitapları,
  - Makaleler,
  - Kitap bölümleri,
  - Öğrenci ödevleri (çalışmaları),  (öğrencinin izni-öğretim üyesinin onayı ile),
  - Derse yardımcı görsel işitsel materyalleri ve malzemeler.

B. E-Rezerv koleksiyonunun içeriği 

Telif haklarını ihlal etmeyecek biçimde:

  - Bir kitaptan bir bölüm,
  - Bir derginin bir sayısından bir makale,
  - Öğretim üyesinin hazırladığı ders özetleri, notları, testler, sunumlar ile benzeri   materyaller,
  - Herhangi bir yayından resim, harita, grafik, çizelge v.b.

C. Rezerv yayınlar koleksiyonuna yayın ekleme (Koleksiyon için yayın ayırtma) 

 1. Öğretim üyesi, Rezerv Yayınlar Koleksiyonu’na katılmasını istediği bilgi kaynağını kütüphane koleksiyonunda yer alıyorsa dönem başlamadan iki hafta; kütüphane koleksiyonunda yer almıyorsa iki ay önce “Ders Yayını İstek Formu” ile birlikte Mustafa İnan Kütüphanesi Ödünç Verme Bölümü’ne bildirmesi gerekmektedir.
 2. Rezerv Koleksiyonu’na konulacak temel ders kitapları için “Ders Yayını İstek Formu’ nun” Bölüm Başkanlığı tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.
 3. Rezerv Koleksiyonu’na konulacak temel ders kitaplarının kopya sayısı, dersin türüne, öğrenci sayısına ve yayının kullanım oranına göre öğretim üyesinin önerisi doğrultusunda kütüphane tarafından belirlenir.
 4. Öğretim üyesi sahip olduğu bilgi kaynağını öğrencilerin kullanımına sunmak amacı ile Rezerv Koleksiyonu’nda bulundurabilir. Bu kaynaklar dönem sonunda öğretim üyesine iade edilir. Kişisel kopyaların zarar görmesinden ve kaybolmasından kütüphane sorumlu değildir.
 5. E-Rezerv: Öğretim üyeleri tarafından önerilen yayınların telif hakları doğrultusunda elektronik ortama aktarılmış kopyaları ve kütüphanenin sahip olduğu elektronik kaynaklardan oluşur. Bu bölüme konulan bilgi kaynaklarına sadece İTÜ mensupları ulaşabilir. Dönem sonunda elektronik ortama aktarılmış kopyalar kullanımdan kaldırılır.
  a) Türkçe verilen ders için;
    - 1 temel ders yayını
    - 15 yardımcı ders yayını 
  b) İngilizce verilen ders için;
    - 1 İngilizce - 1 Türkçe ders yayını
    - 15 yardımcı ders yayını belirlenebilir.

D. Rezerv yayınlar koleksiyonu ödünç verme kuralları

 1. Rezerv Koleksiyonu’ndaki yayınlar iki saatlik ve 1 günlük ödünç verilebilir.
 2. Öğretim üyesi sadece kendi dersine ait ders yayınını dönemlik ödünç alabilir.
 3. Gecelik alınan yayınların kütüphanenin (şube kütüphane) açıldığı saatte iade edilmesi gerekir.
 4. Ders yayınına uzatma işlemi yapılmaz.
 5. Kütüphane, yayının kullanım durumuna göre ödünç alma süresinde değişiklik yapabilir.
 6. Zamanında iade edilmeyen ders yayınına saatlik gecikme cezası uygulanır. Gecikme ücreti saat başına 50 kr.’tur.
 7. Ders yayınını 3 kereden fazla zamanında iade etmeyen öğrencinin ders yayını kullanım   hakkı 1 dönem boyunca kaldırılır

O. Geciken Yayınlar ve Cezalar

Gecikme Cezası Ödemeleri

 1. Zamanında iade edilmeyen yayınlar için para cezası uygulanır.

 2. İade tarihinden itibaren ilk üç gün içinde iade edilen yayınlara para cezası uygulanmaz.

 3. Gecikme Notlarına rağmen ödünç aldığı yayını iade etmeyen;
         a) Öğrencilerin öğrenci otomasyon sistemindeki kayıtlarına blok konulur.
         b) Öğretim elemanı ve idari personelin görev yaptığı birime yazı yazılır.

 4. İTÜ emekli personeli ödünç aldığı yayını iki kere geciktirdiği ve para cezasını ödemediği takdirde üyeliği iptal edilir.

 5. Gününde iade edilmeyen her yayın için alınan gecikme cezası aşağıdaki tabloya göre hesaplanır:

  Kullanıcı 1 - 7 gün arası 8 gün ve sonrası
  Tüm Kullanıcılar 2.5 TL 5 TL
 6. Rezerv (ders) yayınların iadesinde geciken her saat için 1 TL gecikme cezası uygulanır. Ayrıca kullanıcı 1 hafta süre ile ödünç verme hizmetlerinden yararlanamaz.

 7. Zamanında iade edilmeyen dolap ve oda anahtarlarında geciken her saat için 1 TL gecikme cezası uygulanır.

 8. Zamanında iade edilmeyen görsel-İşitsel materyal ( filmler, vs. ) için günlük 10 TL gecikme cezası uygulanır.

Ö. Kayıp ve Zarar Görmüş Yayınlar


 1. Kullanıcılar ödünç aldıkları yayınları korumak ve zarar vermemekle yükümlüdürler.

 2. Kaybedilen yayının baskısı mevcut olanlar için;
         a) Kullanıcı 15 gün içinde yayının son baskısını temin etmek ve işlem ücretini ödemek zorundadır.

 3. Baskısı tükenmiş yayının kaybedilmesi durumunda ise;
         a) Kullanıcı Daire Başkanlığınca belirlenen kaybedilene eşdeğer bir yayını 30 gün içinde temin etmek ve işlem ücretini ödemek zorundadır.

 4. İşlem ücreti 30,00 TL’dır.

 5. Kaybedilen yayın iade tarihinden önce kütüphaneye bildirilmezse ayrıca gecikme cezası uygulanır.

 6. Kullanıcı tarafından zarar verildiği tespit edilen yayına " Kayıp Yayın " işlemi uygulanır.

 7. Kasıtlı olarak yayına zarar verdiği tespit edilen üyelerin birimlerine yazı ile bildirilir. Disiplin kurullarından ceza alan kullanıcılara 2 ay süre ile ödünç yayın verilmez.

 8. Kütüphanelerden izinsiz yayın çıkardığı tespit edilip, Fakülte/ Enstitü disiplin kurullarından ceza alan kullanıcılara 2 ay süreyle ödünç yayın verilmez.

 9. Cezalar,  Daire Başkanlığının önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 10. Gerekli durumlarda kurallar Daire Başkanlığı tarafından yeniden düzenlenebilir.

İletişim Bilgileri

İTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Mustafa İnan Kütüphanesi
Ayazağa Kampüsü 34469 Maslak/İSTANBUL
Santral : (0212) 285 30 13
Referans Masası : (0212) 285 30 13 / 4121
Ödünç Verme Bankosu : (0212) 285 30 13 / 6619
Tel : (0212) 285 35 96
Faks : (0212) 285 33 02
E-posta : kutuphane [at] itu.edu.tr
E-posta (Bilgi İşlem) : library-it [at] itu.edu.tr

Şube Kütüphaneleri

Makine Fakültesi Ratip Berker Kütüphanesi    Denizcilik Fakültesi Kütüphanesi
Gümüşsuyu/İSTANBUL
Tel : (0212) 293 13 00/2163
   Tuzla/İSTANBUL
Tel : (0216) 395 10 64/1194
 
Mimarlık Fakültesi Prof. Doğan Kuban Kütüphanesi    Yabancı Diller Yüksekokulu Kütüphanesi
Taksim/İSTANBUL
Tel : (0212) 293 13 00/2346-2220
   Maçka/İSTANBUL
Tel : (0212) 293 13 00/2174
 
İşletme Fakültesi Kütüphanesi    Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Kütüphanesi
Maçka/İSTANBUL
Tel : (0212) 293 13 00/2024
   Maçka/İSTANBUL
Tel : (0212) 247 17 33/129
Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
Ercümend Berker & Prof.Ş.Şehvar Beşiroğlu Kütüphanesi
Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi
  
Maçka/İSTANBUL
Tel : (0212) 293 13 00/2189