Ödünç Verme

Kütüphane Üyelik Formu

Amaç

İTÜ mensuplarının eğitim-öğretim, araştırma, bilimsel faaliyet ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kütüphanedeki yayınların belli kurallar çerçevesinde kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak ve denetlemektir.

A. Genel Kurallar

 1. Öğretim elemanları, öğrenciler ve idari personel İTÜ kimlik kartları ile,

 2. Kullanıcılara sadece kendi kimlik kartı ile ödünç yayın verilir.

 3. Üyeler kendileri ödünç yayın alabilirler. Başka bir kullanıcı aracılığı ile ödünç yayın verilmez.

 4. Kullanıcı ödünç verme hizmetinden yararlanırken İTÜ kimlik kartını göstermek zorundadır. Kullanıcı;

  • Kimlik kartını kaybetmesi,
  • Kimlik bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda kütüphaneye önceden bilgi vermek zorundadır.

   

 5. Üzerinde gecikmiş yayın ve / veya limitin üzerinde para cezası bulunan kullanıcılara ödünç yayın verilmez.

B. Ödünç Yayın Alma Sayısı


ÖDÜNÇ YAYIN ALMA SAYILARI
Kullanıcı Ödünç Alınabilen Toplam Yayın Sayısı Kitap Görsel İşitsel Materyali Rezerv (Ders) Yayını Kütüphaneler Arası Ödünç Yayın Nota
Öğretim Elemanı 30 30 3 3 10 10
İdari Personel 10 10 3 3 5 3
Y. Lisans/Doktora Öğrencisi 15 15 3 3 5 3
Lisans Öğrencisi 10 10 3 3 5 3
İTÜ Emekli Personeli 5 5 3 3 Ödünç verilmez Ödünç verilmez
*MİAM ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Kütüphanesinde ki görsel-işitsel materyaller ödünç verilmez

C. Ödünç Verme Süresi


ÖDÜNÇ VERME SÜRELERİ
Yayın Tipi Ödünç Verme Süresi
Kitap Öğretim Elemanı 1 ay 4 uzatma
İdari Personel 1 ay 3 uzatma
Y. Lisans/Doktora Öğrencisi 15 gün 3 uzatma
Lisans Öğrencisi 15 gün 3 uzatma
İTÜ Emekli Personeli 1 ay 3 uzatma
Süreli Yayınlar Kütüphane içinde kullanılır
Referans Bölümü'ndeki Yayınlar Kütüphane içinde kullanılır
Rezerv Bölümü'ndeki Yayınlar Öğretim Üyesi 2 saat / 1 dönem Uzatma yapılmaz
Diğer Kullanıcılar 2 saat / 1 gün Uzatma yapılmaz
Görsel-İşitsel Materyali Öğretim Üyesi 3 gün Uzatma yapılmaz
Diğer Kullanıcılar 3 gün Uzatma yapılmaz
Tezler Kütüphane içinde kullanılır
Nadir Eserler/Arşiv Kopyaları/Sanat Koleksiyonu/Haritalar Kütüphane içinde kullanılır
Notalar (ciltli ve urtext) Kütüphane içinde kullanılır
Notalar 7 gün Uzatma yapılmaz
Daire Başkanlığı çok kullanılan yayınların ödünç verme süresini kısaltabilir.

D. Uzatma


 1. Ödünç alınan yayına o yayın için belirlenen ödünç verme süresinin yarısı kadar zaman geçmedikçe uzatma işlemi yapılmaz.

 2. Kullanıcılar ödünç aldıkları yayınları kütüphane otomasyon sistemi üzerinden (tıklayınız) veya kütüphanelere giderek uzatma işlemi yapabilirler.

 3. Öğretim elemanları ve idari personel telefonla (285 66 19) uzatma işlemi yaptırabilirler.

 4. E-posta ile uzatma işlemi yapılmaz.

 5. Uzatma hakkı dolan yayın aynı kullanıcıya tekrar ödünç verilmez. Bu durumdaki yayınlar rafta 1 gün kaldıktan sonra aynı kişiye ödünç verilebilir.

 6. Başkası tarafından ayırtılan yayınlar uzatılamaz.

 7. Üzerinde gecikmiş yayın ve / veya limitin üzerinde para cezası bulunan kullanıcılar için uzatma işlemi yapılmaz.

E. Geri Çağırma


 1. Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin, bir yayını geri çağırma hakkına sahiptir.

 2. Geri çağırma notu üyenin eline geçtikten sonra en geç 3 gün içinde yayını kütüphaneye iade etmek zorundadır.

F. Yayın Ayırtma


 1. Ödünç alınmış veya ayırtma rafında bulunan yayınlar diğer kullanıcılar tarafından ayırtılabilir.

 2. Yayın ayırtma işlemi kütüphane otomasyon sistemi üzerinden yayın ile ilgili bilgilerin bulunduğu ekrandaki yeniden başla  butonu ile yapılabildiği gibi ödünç verme bankolarından da yapılabilir.

 3. RAFTA bulunan yayınlara ayırtma işlemi yapılamaz.

 4. Üzerinde gecikmiş yayın ve / veya limitin üzerinde para cezası bulunan kullanıcılar yayın ayırtma işlemi yapamaz.

 5. Ayırtılan yayın önceki kullanıcı tarafından iade edildiğinde veya herhangi bir nedenle yayın ayırtma işlemi iptal edildiğinde bu durum üyeye e-posta mesajı ile bildirilir.

 6. Ayırtılan yayın kullanıcıya bildirilen tarihten itibaren 3 gün içinde alınmadığı takdirde sıradaki kullanıcıya verilir. Yayın bekleyen kullanıcı bulunmuyorsa yayın rafına gönderilir.

 7. Ayırtılacak yayın sayısı kullanıcının ödünç alabileceği yayın sayısı kadar olabilir.

G. Notlar


 1. Kullanıcılara ödünç verme işlemleri ile ilgili olarak;

  • Uyarı notu
   (1) Ödünç aldığı yayının iade tarihine 3 gün kala kullanıcıya uyarı notu gönderilir.
   (2) Saatlik ödünç alınan yayınlar için uyarı notu gönderilmez.

  • Gecikme notu
   (1) Günlük ödünç alınan yayınlar için
   Ödünç alınan yayının iade tarihinden 1 gün sonra Birinci Gecikme Notu gönderilir. İkinci Gecikme Notu, iade tarihinden 3 gün sonra, Üçüncü Gecikme Notu 7 gün sonra Dördüncü Gecikme Notu 33 gün sonra Beşinci Gecikme Notu 63 gün sonra gönderilir.
   (2) Saatlik ödünç alınan yayınlar için
   Ödünç alınan materyalin iade saatinden 1 saat sonra Birinci Gecikme Notu gönderilir. İkinci Gecikme Notu, iade saatinden 3 saat sonra, Üçüncü Gecikme Notu 1 gün sonra Dördüncü Gecikme Notu 2 gün sonra Beşinci Gecikme Notu 5 gün sonra gönderilir.

  • Fatura Notu
   Kullanıcı ödünç aldığı yayını 5 gecikme notuna rağmen iade etmemişse 5. Gecikme Notundan 1 ay sonra fatura notu gönderilir.

  • Ayırtma Notu
   Kullanıcın ayırtmış olduğu yayın geldiğinde veya herhangi bir nedenle ayırtma iptal edildiğinde ayırtma notu gönderilir.

  • Geri Çağırma Notu
   Kütüphane gerekli gördüğü durumlarda ödünç alınan yayının iade tarihi beklemeksizin yayını geri çağırmak için not gönderir.

 2. Ödünç verme notları e-posta ile gönderilir. Kullanıcı e-posta adreslerinde değişiklik olduğunda kütüphanelerin ödünç verme bankolarına veya kutuphane@itu.edu.tr adresine bildirmesi gerekir.

 3. Gecikme notlarının üyenin eline ulaşmaması veya geç ulaşması durumlarında ceza indirimi söz konusu değildir.

H. İade


 1. Kullanıcı ödünç aldığı yayını zamanında iade etmekle yükümlüdür.

 2. Zamanında iade edilmeyen yayınlar için ceza uygulaması yapılır.

 3. Kullanıcı ödünç aldığı yayını, yayını ödünç aldığı bölüm veya kütüphaneye teslim etmelidir.

I. Rezerv Yayınlar Koleksiyonundan Yararlanma ve Ödünç Verme Kuralları


 1. Fakültelerden gelen istek üzerine veya kütüphane yönetiminin kararı ile tespit edilen yayınlar Rezerv bölümüne konur.

 2. Rezerv bölümünde bulunan yayınlar 2 saatlik ödünç verilir Dersi veren öğretim üyesine ise 1 dönem boyunca ödünç verilir.

 3. Kütüphane Yönetimi ödünç verme sürelerini değiştirebilir. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Rezerv Hizmeti

J. Kütüphaneler Arası Ödünç Yayın / Belge Sağlama Hizmeti Kuralları


İTÜ Öğretim elemanları, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve idari personel kütüphanelerarası ödünç hizmetinden yararlanabilirler. Ayrıntılı bilgi için bakınız: ILL Hizmeti

K. Nadir Eseler ve Harita Bölümü Yararlanma ve Ödünç Verme Kuralları


Mustafa İnan Kütüphanesinde 1694 -1928 yıllarını kapsayan Nadir Eserler Koleksiyonu bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bakınız

L. Depo Yayınları ve İTÜ Arşiv kopyaları Yararlanma ve Ödünç Verme Kuralları ayrıntılı bilgi için bakınız


M. Geciken Yayınlar ve Cezalar


 1. Zamanında iade edilmeyen yayınlar için para cezası / ceza puanı uygulanır.

 2. İade tarihinden itibaren ilk üç gün içinde iade edilen yayınlara para cezası / ceza puanı uygulanmaz.

 3. Gecikme Notlarına rağmen ödünç aldığı yayını iade etmeyen;
         a) Öğrencilerin öğrenci otomasyon sistemindeki kayıtlarına blok konulur.
         b) Öğretim elemanı ve idari personelin görev yaptığı birime yazı yazılır.

 4. İTÜ emekli personeli ödünç aldığı yayını iki kere geciktirdiği ve para cezasını ödemediği takdirde üyeliği iptal edilir.

 5. Gününde iade edilmeyen her yayın için alınan gecikme cezası aşağıdaki tabloya göre hesaplanır:

  Kullanıcı 1 - 7 gün arası 8 gün ve sonrası
  Tüm Kullanıcılar 50KR 1TL
 6. Rezerv (ders) yayınların iadesinde geciken her saat için 50 KR gecikme cezası uygulanır. Ayrıca kullanıcı 1 hafta süre ile ödünç verme hizmetlerinden yararlanamaz.

 7. Zamanında iade edilmeyen dolap ve oda anahtarlarında geciken her saat için 50 KR gecikme cezası uygulanır.

 8. Zamanında iade edilmeyen görsel-İşitsel materyal için günlük 5 TL gecikme cezası uygulanır.

N. Kayıp ve Zarar Görmüş Yayınlar


 1. Kullanıcılar ödünç aldıkları yayınları korumak ve zarar vermemekle yükümlüdürler.

 2. Kaybedilen yayının baskısı mevcut olanlar için;
         a) Kullanıcı 15 gün içinde yayının son baskısını temin etmek ve işlem ücretini ödemek zorundadır.

 3. Baskısı tükenmiş yayının kaybedilmesi durumunda ise;
         a) Kullanıcı Daire Başkanlığınca belirlenen kaybedilene eşdeğer bir yayını 30 gün içinde temin etmek ve işlem ücretini ödemek zorundadır.

 4. İşlem ücreti 15,00 TL’dır.

 5. Kaybedilen yayın iade tarihinden önce kütüphaneye bildirilmezse ayrıca gecikme cezası uygulanır.

 6. Kullanıcı tarafından zarar verildiği tespit edilen yayına kayıp yayın işlemi uygulanır.

 7. Kasıtlı olarak yayına zarar verdiği tespit edilen üyelerin birimlerine yazı ile bildirilir. Disiplin kurullarından ceza alan kullanıcılara 2 ay süre ile ödünç yayın verilmez.

 8. Kütüphanelerden izinsiz yayın çıkardığı tespit edilip fakülte/ enstitü disiplin kurullarından ceza alan kullanıcılara 2 ay süreyle ödünç yayın verilmez.

 9. Cezalar Daire Başkanlığının önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 10. Gerekli durumlarda kurallar Daire Başkanlığı tarafından yeniden düzenlenebilir.

İletişim Bilgileri

İTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Mustafa İnan Kütüphanesi
Ayazağa Kampüsü 34469 Maslak/İSTANBUL
Santral : (0212) 285 30 13
Danışma : (0212) 285 30 13 / 4121
Ödünç Verme Bankosu : (0212) 285 30 13 / 6619
Tel : (0212) 285 35 96
Faks : (0212) 285 33 02
E-posta : kutuphane [at] itu.edu.tr
E-posta (Bilgi İşlem) : library-it [at] itu.edu.tr

Şube Kütüphaneleri

Makine Fakültesi Ratip Berker Kütüphanesi    Denizcilik Fakültesi Kütüphanesi
Gümüşsuyu/İSTANBUL
Tel : (0212) 293 13 00/2163
   Tuzla/İSTANBUL
Tel : (0216) 395 10 64/1194
 
Mimarlık Fakültesi Prof. Doğan Kuban Kütüphanesi    Yabancı Diller Yüksekokulu Kütüphanesi
Taksim/İSTANBUL
Tel : (0212) 293 13 00/2346-2220
   Maçka/İSTANBUL
Tel : (0212) 293 13 00/2174
 
İşletme Fakültesi Kütüphanesi    Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Kütüphanesi
Maçka/İSTANBUL
Tel : (0212) 293 13 00/2024
   Maçka/İSTANBUL
Tel : (0212) 247 17 33/129
Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
Ercümend Berker & Prof.Ş.Şehvar Beşiroğlu Kütüphanesi
Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi
  
Maçka/İSTANBUL
Tel : (0212) 293 13 00/2189