Nadir Eserler

İTÜ NADİR ESER KOLEKSİYONU

Mühendishane Matbaası ve Mühendis Mektebi Kütüphanesi mirasını devralan İTÜ Nadir Eserler Koleksiyonu, Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi bilim ve teknoloji çalışmaları için önemli kaynak teşkil eder. 18, 19 ve erken 20. Yüzyıla ait yaklaşık 6000 kitap ve süreli yayını barındıran bu koleksiyon, Osmanlı mühendislik ve mimarlık eğitimi hakkında bilgi vermekte ve aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nda üretilen tarih, edebiyat, sosyoloji ve sanat metinlerini de gözler önüne sermektedir.   

NADİR ESERLERDEN YARARLANMA KURALLARI

Nadir eser kullanım formu

İstanbul Teknik Üniversitesi, Nadir Eserler, Harita ve Coğrafi Materyaller ve TMDK Müzik Koleksiyonları’ nda bulunan eserlerin önemli bir bölümünü dijitalleştirmiştir.

İTÜ dijital koleksiyonları; sadece araştırma, eğitim ve öğrenme faaliyetleri için kullanılabilir. Bu koleksiyonlarda yer alan materyaller hiçbir şekilde ticari amaç için kullanılamaz, ayrıca bu materyaller; İTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın izni alınmaksızın kopyalanamaz, basılamaz ve herhangi bir ortamda yayımlanamaz.

  1. Kullanıcılar bu yayınların dijitalleştirilmiş kopyalarına İTÜ Kütüphaneleri-Sayısal Koleksiyon linkinden erişebilirler.
  2. Henüz dijitalleştirilmemiş nadir eser kullanım istekleri için nadir eser kullanım formu linkinde bulunan form doldurularak akkurtb@itu.edu.tr adresine gönderilmelidir. Kullanıcılar, ilgili formu, aynı zamanda, Mustafa İnan Kütüphanesi Referans Masası’ndan edinebilirler.
  3. Eser sayısallaştırıldığında İTÜ Kütüphaneleri-Sayısal Koleksiyon üzerinden erişime sunulacak ve kullanıcıya e-mail aracılığı ile haber verilecektir.